กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1