ติดต่อเรา
โรงเรียนอุดมวิทย์
115 หมู่ 10   ตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
เบอร์โทรศัพท์ 042662495
Email : Piyoluk@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน