ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 54) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 29 เม.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 (อ่าน 594) 26 ก.พ. 65
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 249) 20 ก.พ. 65
โครงการอบรมครูและนักเรียนเพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up) (อ่าน 190) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 308) 24 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ (On-Site) (อ่าน 424) 24 ม.ค. 65
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 400) 25 มิ.ย. 63