ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ระดับจังหวัด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอุดมวิทย์ เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งผลการประกวดการแข่งขันบรรยายธรรมระดับจังหวัดช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นตัวแทนระดับภาคต่อไป และลำดับที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2565,16:31   อ่าน 65 ครั้ง