ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอุดมวิทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ใต้อาคาร 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน  2564  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ และ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ โดยมีท่านผู้อำนวยการปิโย  ลุสุข ประธานในพิธี  ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน กล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง และนักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้มาไหว้ครู  ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครู

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,21:05   อ่าน 975 ครั้ง