ภาพกิจกรรม
นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.22 เยี่ยมเยือนโรงเรียน
ขอบคุณท่าน ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) และ คณะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจโรงเรียนอุดมวิทย์ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสภาวะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2564,20:20   อ่าน 200 ครั้ง