ภาพกิจกรรม
อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนอุดมวิทย์จัดอบรมสร้างความเข้าใจในแนวทางดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอบคุณ ผอ.รังสิต บุญพอ ผอ.ณัฐกร สอนวงศ์ และ ศน.รุ่งนภา แสนแก้ว วิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,18:27   อ่าน 186 ครั้ง