ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยาการคำนวณ_ครูนวิยา_ม.2/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.8 KB
วิทยาการคำนวณ_ครูนวิยา_ม.2/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.38 KB
วิทยาการคำนวณ_ครูนวิยา_ม.2/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.64 KB
การนำเสนอสื่อผสม_ครูผานิตย์_ม.2/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.77 KB
การนำเสนอสื่อผสม_ครูผานิตย์_ม.2/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.42 KB
การนำเสนอสื่อผสม_ครูผานิตย์_ม.2/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.87 KB
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม_ครูบุษบา_ม.2/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.66 KB
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม_ครูบุษบา_ม.2/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.6 KB
สุขศึกษา_ครูฤทัยรัตน์_ม.2/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.62 KB
สุขศึกษา_ครูฤทัยรัตน์_ม.2/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.13 KB
สุขศึกษา_ครูฤทัยรัตน์_ม.2/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.01 KB
ภาษาไทยเพิ่มเติม_ครูฤทัยรัตน์_ม.2/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.42 KB