ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โปรแกรมนำเสนอ powerpoint_ครูนวิยา_ม.1/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.38 KB
โปรแกรมนำเสนอ powerpoint_ครูนวิยา_ม.1/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.3 KB
โปรแกรมนำเสนอ powerpoint_ครูนวิยา_ม.1/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.85 KB
วิทยาการคำนวณ_ครูผานิตย์_ม.1/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.34 KB
วิทยาการคำนวณ_ครูผานิตย์_ม.1/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.1 KB
วิทยาการคำนวณ_ครูผานิตย์_ม.1/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน _ครูบุษบา_ม.1/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.84 KB
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน _ครูบุษบา_ม.1/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.24 KB
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน _ครูบุษบา_ม.1/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.88 KB
ภาษาไทย_ครูฤทัยรัตน์_ม.1/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.12 KB
ภาษาไทย_ครูฤทัยรัตน์_ม.1/2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.88 KB
ภาษาไทย_ครูฤทัยรัตน์_ม.1/3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.2 KB